Koustrup Mølle Dambrug  
Koustrup Mølle Dambrug er etableret i 1962. Vandforsyningen sker fra væld og vandløb. Det omfatter 17 damme og en kanal og et klækkehus. 
Den årlige produktion andrager ca. 40 tons ørreder til konsum og put-and-take.

 

 

 


 

Der opdrættes især regnbueørred og i mindre omfang  bækørred.

Opdrættet er baseret på egen fiskestamme, idet der ikke er indkøbt fremmede fisk til dambruget i 25 år.

   
 
Yderligere Billeder: