Midtthy Fiskepark  
   
Midtthy Fiskepark er er etableret i en eng beliggende lige nedenfor gården.

Søen er udgravet i 1989 og åbnede for fiskeri i 1990. I 1997 blev søen betydeligt udvidet.

Fiskene i søen opdrættes alle i Koustrup Mølle Dambrug og i højsæsonen udsættes dagligt fisk.

Priserne for at fiske fremgår af opslag i lystfiskehuset, men i højsæsonen koster det kr. 75 for 3 timer.

Om vinteren, når toilet og rensebordet er lukket koster det kr. 20 pr. time.

Åbningstiden er daglig fra kl. 0600 til solnedgang året rundt.

Søen er på ca. 5000 kvm og den indeholder foruden de udsatte fisk ål og gedder. Belufter-møllen i søen holder søen isfri om vinteren op pepper vandets iltindhold op om sommeren.
Fra tid til anden er der observeret oddere i søen, de vandrer over fra den nærliggende Hørsted å, som er en del af Hvidbjerg Å-systemet. Man kan næsten hele tiden se spor efter odderne, bl. a. i form af værksteder, hvor odderen har knust skallerne på muslinger, som den har fanget i søen.      

Feriehusudlejning i nærheden af Midtthy Fiskepark kan findes her:
http://www.sologstrand.dk/