Dolmer Høje vindmølle
   
Vindmøllen "Dolmer Høje Mølle" startede driften 11. november 1991. Der er tale om en Vestas V27 vindmølle med en effekt på 225 kWh. Den er placeret i in højde på ca. 33 m og møllens navhøjde er 31.5 m. Rotordiameteren er 27 m. 

Soklen er et fundament  af beton 7x7 meter med en vægt på ca. 33 t. Tårnet måler 30 meter og vejer 13 t, møllehatten vejer 7 t og vingerne i alt 3 t.

 

I toppen af møllen er der 2 generatorer, en på 50 kWh til at udnytte de svage vinde og en generator på 225 kWh til normal drift. Generatorernes størrelse svarer til elmotorer på henholdsvis 67 og 300 HK, som afgiver el i stedet for at forbruge el.

Møllen producerer årligt ca. 580 000 kWh, som sendes ud på elnettet. 

Ved henvendelse til 9793 9111 kan der træffes aftale om indvendig besigtigelse af møllen.